Fundacja ECHOPoszukując sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny i Medycyny Pracy „Nafta-Med.” Sp. z o.o.w Sanoku ustanowił jako Fundator

Fundację Pomocy Niepełnosprawnym „ECHO”
Kontakt:
e-mail: naftamed-echo@sanok.com.pl
tel. 013 4652361, fax: 013 4652350Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „ECHO” z siedzibą w Sanoku przy
ul. Daszyńskiego 20a rozpoczęła działalność 22 kwietnia 2003 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie pod numerem KRS: 0000159405

NIP: 687-17-75-032

REGON: 371151349

PKD: 9499Z.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w dniu 09 marca 2004r.


Cele działania Fundacji :

1. Ochrona zdrowia, a w szczególności pomoc osobom niepełnosprawnym,
2. Wspieranie niepełnosprawnych,
3. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych,
4. Propagowanie idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5. Szerzenie wiedzy na temat nowych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:
  • Opieka rehabilitacyjna, pielęgniarska i lekarska nad osobami poszkodowanymi w wypadkach przy pracy oraz po przebytych urazach, paraliżach i chorobach.
  • Zakup leków oraz wszelkich środków farmaceutycznych dla emerytów (kombatantów), osób zrzeszonych w kole diabetyków oraz osób chorych i potrzebujących, najdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Dofinansowanie zakupu pompy insulinowej oraz leków dla osób chorych na cukrzycę
  • Finansowanie specjalistycznych szkoleń dla rehabilitacji, służących ułatwieniu egzystencji chorego w społeczeństwie.
  • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz po przebytych urazach , paraliżach i chorobach.
  • Finansowanie badań m.in. dla osób chorych na nowotwory oraz inne schorzenia.
  • Wszelka działalność w zakresie pomocy w powrocie chorego do aktywności zawodowej w wyniku wypadku przy pracy.

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, które działają społecznie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na wpłatę na rzecz „organizacji pożytku publicznego”, części naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości do 1%.

Podaj w PIT: Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym ECHO, KRS: 0000159405


NR RACHUNKU BANKOWEGO:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr: 46 8642 0002 2001 0071 3809 0001

Darowizny na rzecz Fundacji podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art.26.1 pkt.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r Nr.14 poz.176 z póź. zmianami) lub art.18.1 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 r Nr.54 poz.654 z póź. zmianami)