NFZ


Zobacz prawa pacjenta

Kontrakt na nieodpłatne usługi medyczne w zakresie:


1. Poradnia Rehabilitacji: konsultacje specjalistyczne w Ośrodku „Nafta-Med”
i wizyty domowe.

Rejestracja w Poradni następuje po przedstawieniu skierowania do poradni rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z NFZ.

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dnia od daty jego wystawienia.

Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii, udzielane są świadczenia gwarantowane w warunkach domowych.

Po zrealizowaniu wizyty domowej lekarz Poradni zleca zabiegi do wykonania w warunkach domowych pacjentom kwalifikującym się zgodnie z warunkami szczegółowymi dot. Świadczeń rehabilitacji domowej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej §6.


Wykaz schorzeń kwalifikowanych do rehabilitacji domowej... Rozwiń

2. Rehabilitacja w Ośrodku „Nafta-Med.” i rehabilitacja w domu pacjenta.

Fizjoterapia ambulatoryjna w Ośrodku

W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

fizykoterapia:

- elektrolecznictwo

- światłolecznictwo

krioterapia ( ciekły azot )

kinezyterapia indywidualna

masaż ręczny klasyczny

masaż pneumatyczny BOA

hydroterapia: kąpiel wirowa kk górnych i dolnych

Fizjoterapia domowa

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, ilość zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

kinezyterapia

masaż ręczny

elektroterapia

3. Stomatologia

Stomatologia zachowawcza

leczenie ubytków zębowych

odtwarzanie złamanych zębów

leczenie endodontyczne

lakierowanie zębów u dzieci od 7 do 18 r.ż.

profilaktyka

Powyższe zabiegi zgodnie z katalogiem usług NFZ


RTG zęba

Wykonujemy zdjęcia pojedynczych zębów aparatem RTG pacjentom ze skierowaniem od lekarzy posiadających umowę z NFZ


Wykaz lekarzy... Rozwiń  

Protetyka

Uzupełniamy braki zębowe wykonując:

protezy całkowite

protezy częściowe

naprawy protez


Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 17.00