Psychologia pracy
Badania psychologiczne przydatności zawodowej (dla potrzeb medycyny pracy)


na stanowiskach i w zawodach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna, głównie: operatorów maszyn i urządzeń wiertniczych, geofizycznych, energetycznych, budowlanych, kolejowych i drogowych


badania psychologiczne kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych

badania psychologiczne dla kandydatów na ratowników: górniczych, górskich, medycznych i innych oraz pracujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych

badania psychologiczne:

- dla potrzeb szkolenia zawodowego,

- absolwentów kierowanych do odbywania stażu,

- kandydatów na stanowiska kierownicze.


CO WARTO WIEDZIEĆ O BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH W NASZEJ PRACOWNI?


1. Krótki czas oczekiwania na badania.

2. Wynik badania wraz z interpretacją w tym samym dniu.

3. Profesjonalna i kompetentna obsługa.

4. Jasne i zrozumiałe instrukcje.

5. Miła i przyjazna atmosfera badania.

6. Szanujemy indywidualne możliwości i tempo pracy każdego badanego.

7. Stosujemy aktualne wzory orzeczeń i konsultacji – uzupełniamy na bieżąco akty prawne.

8. Uczestniczymy regularnie w szkoleniach, jesteśmy w stałym kontakcie ze Starostwami Powiatowymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Instytutem Medycyny Pracy.

9. Setki zadowolonych klientów (na podstawie ankiety satysfakcji).

10. Możliwość wykonania w tym samym dniu kompletu badań psychologicznych i lekarskich.


JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH?


Zgłaszający się na badania psychologiczne powinien posiadać:

1. Skierowanie na badania psychologiczne (jeśli przepisy tego wymagają).

2. Dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku kierowcy).

3. Okulary do czytania i do chodzenia (w przypadku zaleconej korekty).


Zgłaszający się na badania psychologiczne powinien być:

1. Wypoczęty, wyspany.

2. Po śniadaniu (jeśli nie wykonuje w tym samym dniu badania krwi).

3. Bez uprzedniego spożycia napojów alkoholowych, środków odurzających itp. (48 godzin).

4. Zdrowy (w stanie dobrego samopoczucia umożliwiającego odbycie badań).


- Zobacz / Pobierz zakres badań


Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30